Home > Làm Đẹp > Đề xuất mua áo mưa với giá 1 triệu đồng/ bộ, hai phóng viên bị "xử đẹp"

Đề xuất mua áo mưa với giá 1 triệu đồng/ bộ, hai phóng viên bị "xử đẹp"