Day

June 10, 2020

[CF legends/CF mobile VN] Tạo Clan tuyển thành viên – chuyên rank C4 giao lưu ( Clan : 彡ĦØPË☆₷TAR )

═╦╗╔╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ ▃ ▅ ▆ █ ̿̿’ ̿’̿’ ̿’’̵͇̿̿ ♛ Block gaming ♛ /̵͇̿̿/’̿’̿ ̿’̿’̿ ̿ █ ▆ ▅ ▃...
Read More